Byåsen Langrenn

Snøkanon

Snøkanon

Brukerveiledning Snøkanon

Denne siden inneholder tips og råd ved bruk av snøkanon i Nilsbyen.

Vanntilførsel

Vanntilførsel er fra kum i Overlege Bratts veg. Der er det også en stengekran som kan benyttes dersom det nødvendig å stanse snøproduksjonen. Dersom anlegget skal stenges ned eller skal være nedstengt i lengre tid, så må slanger tømmes slik at vannet ikke fryser. Vann blir da drenert tilbake i kum. Ved kortere driftsstans (opp til ca 1 time) kan man åpne fordelingsventil ved snøkanon slik at det blir litt gjennomstrømning av vann.

Ta en kontroll av slanger helt ned til kummen 1-2 ganger i løpet av hver vakt. På natta bør veien brukes for å unngå å forstyrre naboer.

Start av snøkanon

  1. Sett på varme på dyser (ca 3 min)
  2. Start vifte + luftkompressor
  3. Slå på vanntilførsel
  4. Start høytrykkspumpe for vann
  5. Sjekk at det ikke kommer vann ut av dreneringsventiler. Dersom det gjør det, kan et triks være å bruke et lite skrujern til å løsne kule som har kilt seg fast.

Stans av snøkanon

  1. Slå av høytrykkspumpe for vann
  2. Slå av vanntilførsel
  3. Slå av vifte + luftkompressor. Vifte kan gjerne gå 1-2 min etter stopp av vanntilførsel slik at dyser blir blåst rene for vann.
  4. Åpne dreneringskranen på vannkanonen (høyre side) og tapp ut vannet som står i kanonen dersom stansen er forventet å vare mere enn noen minutter.
  5. Dersom man skal koble fra vannslange, så må vanntilførsel stenges. Sørg for at vann renner ut av slangen via fordelingskran slik at det ikke er trykk i slangen.

Innstilling av ventiler

For å få til mest mulig effektiv snøproduksjon så er det viktig at korrekte ventiler er åpne. Ved å bruke skjema under så får du hvilke ventiler som er anbefalt å åpne. Hver ventil er nummerert på snøkanonen. Ventil er åpen når den står 90gr på røret. Merk at nummerering av kranene ikke er i rekkefølge. (Kran4 = 48 ventiler, Kran3= 24 ventiler, Kran2 = 12 ventiler, Kran1 = 6 ventiler).


Byåsen IL Langrenn- Pb.9213 -7424 Trondheim.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift